Chronische InterstitiŽle Nefritis (CIN)

 

Chronische nierinsufficiŽntie (CNI) oftewel Chronische InterstitiŽle Nefritis (CIN) komt veel voor bij oudere katten. Vroege diagnose is erg belangrijk voor de behandelingsstrategie. Zowel symptomatische als specifieke therapieŽn zijn noodzakelijk. Een speciaal dieet, is dikwijls wenselijk. De prognose voor een kat met CNI is altijd ongunstig, maar wanneer er vroegtijdig ingegrepen wordt is het mogelijk om de patiŽnt geruime tijd in een bevredigende klinische toestand te houden waarbij ook de levenskwaliteit behouden blijft. CNI wordt bij katten vaak gediagnosticeerd. Aangezien de nier een grote functionele reservecapaciteit bezit, wordt nierinsufficiŽntie pas duidelijk indien 2/3 van de nier is aangetast. Daarom adviseren wij om bij katten van middelbare leeftijd de urine en het bloed te laten onderzoeken. Ook kan een bloeddrukmeting worden gedaan. Het is bekend dat veel oudere katten aan een te hoge bloeddruk leiden wat ernstige nierschade tot gevolg heeft. Vroegtijdige diagnose verhoogt de behandelingsmogelijkheden sterk.

 

Chronische nierinsufficiŽntie is in tegenstelling tot acute nierinsufficiŽntie een irreversibele (onomkeerbare) ziekte waarbij het verlies aan nierfunctie, progressief verloopt. De meeste katten sterven uiteindelijk ten gevolge van uremie (afvalstoffen in het bloed). Symptomen De symptomen beginnen meestal heel geleidelijk met wat meer drinken dan normaal en het haarkleed dat niet meer zo mooi blinkt. In een later stadium begint de kat meer te drinken (polydypsie) en te plassen (polyurie) dan normaal. De kat begint gewicht te verliezen en in een later stadium krijgt hij last van braken, diarree en een typische mondgeur tgv de ophoping van allerlei gifstoffen in zijn bloed. In een eindstadium produceert de kat geen urine meer en zal uiteindelijk sterven door een ureum (afbraakprodukt van eiwitten) -vergiftiging. Diagnose De diagnose van nierinsufficiŽntie is gemakkelijk te stellen. Aan de hand van de symptomen hebben we al een goede indicatie. Een bloedonderzoek en een urineonderzoek geven ons uiteindelijk uitsluitsel. Gestegen Creatinine in het bloed is heel indicatief voor de Filtratie Capaciteit van de nieren (het vermogen van de nieren om afvalstoffen uit het bloed te filteren). Ureum is een tweede parameter die een aanwijzing kan zijn dat we met een nierprobleem te maken hebben. Als ook deze gestegen is dan hebben we te maken met nierinsufficientie. Bij een urine onderzoek gaan we vooral naar het soortelijk gewicht (s.g.) van de urine kijken. Een gezonde kat kan gemakkelijk urine produceren met een s.g. die hoger is dan 1.020 (s.g. van water is 1.000). als het s.g. van de urine daalt dan wil dit zeggen dat de nieren een onvoldoende vermogen hebben om te concentreren en dat de afvalstoffen niet voldoende in de urine terechtkomen, maar achterblijven in het bloed.

 

Behandeling - Medicatie: Om de locale hypertensie tpv de nieren te behandelen geven we vaatverwijderende middelen. Deze hebben het voordeel dat ze als gevolg hiervan vochtafdrijvend zijn en zo het verminderde concentratievermogen van de nieren kunnen compenseren. Deze middelen helpen ook de bloeddruk omlaag te brengen. -Voeding: De bedoeling van een aangepaste voeding is er uiteraard voor te zorgen dat het ureum en creatinine in de bloedbaan daalt. Daarom moet de concentratie aan eiwit, fosfor en natrium in het diŽet aangepast worden. Wij geven dan ook een nierdieet mee. Dit is verkrijgbaar in zowel droogvoer als blikvoer. -Voeddingssupplement: Ipakitine zorgt voor de absorptie van gifstoffen zoals creatinine en ureum en verlaagd hierdoor de belasting van de nieren.  http://www.hethazewinkel.nl/viewarticle.asp?art=113

 

 

Stichting Vrienden van de Noorse Boskat © 2014